Thông báo

  • Đã có phần mềm đăng ký thông tin thuê báo mới phiên bản 2.1
  • Hiện nay hệ thống SSL-VPN chỉ cho phép đăng nhập sử dụng Token Card
  • Đề nghị người sử dụng cập nhật Service Pack cho Windows

Tin tức và sự kiện

Download phần mềm đăng ký thông tin thuê bao   (Xem hướng dẫn sử dụng)

Hiện nay Phòng CNTT đã xây dựng xong phần mềm đăng ký thông tin thuê bao trực tuyến kết hợp với bộ Kit tích hợp Webcam. Các điểm giao dịch có thể download tại các đường dẫn bên dưới.

Chú ý: Lần đầu tiên chạy chương trình, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mã xác thực để kích hoạt, đề nghị điểm giao dịch gửi mã đăng ký do chương trình cung cấp cho Chi nhánh để nhận mã xác thực.

Chương trình đăng ký thông tin trên trang MobiFone Portal:
   1.Phiên bản không cần cài đặt dành cho Windows Vista, Windows 7
   2. Phiên bản cài đặt dành cho Windows XP

Chương trình đăng ký thông tin trên trang VietPay:
   1. Phiên bản không cần cài đặt dành cho Windows Vista, Windows 7
   2. Phiên bản cài đặt dành cho Windows XP

Các file mẫu sử dụng để gửi qua email tự động

Download file mẫu khai báo thông tin Điểm giao dịch mobifone và sử dụng bộ ĐKTT thuê bao

Download file mẫu khai báo thông tin Doanh nghiệp

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Login